Privacyverklaring

Bouwbordframe.nl, gevestigd aan Lageweg 3 te Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bouwbordframe.nl

G. Veenstra
Hegewier 6
8771 RN Nijland
0515 – 568 997
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 57038341 Bouwbordframe is onderdeel van Merk Media.

Gerard Veenstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbordframe.nl . Hij is te bereiken via info@bouwbordframe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbordframe.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbordframe.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwbordframe.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Bouwbordframe.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Bouwbordframe.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbordframe.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbordframe.nl ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbordframe.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal een jaar wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbordframe.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouwbordframe.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbordframe.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Facebook Feed
We gebruiken een Facebook Feed-plug-in om sociale media-inhoud op onze website weer te geven. Als gevolg hiervan maakt onze website verzoeken naar de servers van Facebook om afbeeldingen en video’s weer te geven. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor Facebook, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun privacy beleid: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Facebook Like-box
We sluiten een Facebook-widget in zodat u informatie over onze Facebook-pagina kunt bekijken en deze kunt “liken”. Deze widget kan uw IP-adres, uw webbrowser User Agent, verzamelen en cookies in uw browser opslaan, extra tracking insluiten en uw interactie met de widget bewaken, inclusief het correleren van uw Facebook-account met elke actie die u in de widget uitvoert (zoals “Onze Facebook-pagina leuk”, als u bent ingelogd op Facebook. Voor meer informatie over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt, raadpleegt u het privacy beleid voor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Facebook Font
Om de prestaties te verbeteren, laden we het lettertypebestand dat wordt gebruikt in de Facebook-feed van een Content Delivery Network (MaxCDN). Als gevolg hiervan maakt onze website aanvragen naar de MaxCDN-servers om het bestand op te halen. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor MaxCDN, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun privacy beleid: https://www.maxcdn.com/legal/#pp

Contactformulieren
We gebruiken contactformulieren om je gegevens te ontvangen en vervolgens contact met je op te nemen. De gegevens worden in de database opgeslagen zodat wij deze wanneer nodig kunnen gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwbordframe.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbordframe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bouwbordframe.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbordframe.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbordframe.nl